Letošní sté výročí ukončení 1. světové války je příležitostí a důvodem k velkým oslavám, ale můžeme je brát i jako memento. Je dobré si zas a znova připomínat, jak mnoho museli trpět naši předkové, než se zrodila mírová Evropa v dnešní podobě. A také, že stav míru není danou samozřejmostí. Naopak, každý z nás je svým dílem odpovědný ze jeho uchování.

Ceremonie k oslavám „L’Armistice” budou ve Francii tento rok ještě důstojnější a velkolepější než je tomu každoročně zvykem. Francouzský prezident Emmanuel Macron, ve společnosti prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina, kancléřky Angely Merkelové a dalších 72 hlav států a dalších představitelů, včetně českého premiéra Andreje Babiše, uctí v neděli v 10 hodin památku neznámého vojína pod Vítězným obloukem na Champs-Élysées. Připomínky ukončení Velké války tím zdaleka nekončí.

Vraťme se však o 100 let zpět a shrňme ta nejdůležitější fakta: 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo vyhlášeno příměří po čtyři roky trvající, vyčerpávající válce mezi Dohodou (Francie, carské Rusko a Britské impérium) a ústředními mocnostmi (Německo a Rakousko-Uhersko). Datum nebylo vybráno náhodou. 11. listopadu slavíme svátek sv. Martina, který byl patronem Franků už od r. 507. Příměří bylo podepsáno v lůžkovém vagónu u Compiègne, na severu Francie.

Další zajímavosti vám už prozradí následující video.

Le 11 novembre est un jour férié : on célèbre l’armistice de 1918, qui a mis fin aux combats de la Première Guerre mondiale. En hommage aux soldats, des cérémonies vont se dérouler près des monuments aux morts dans les villes et les villages.
Cette vidéo t’explique ce qui se passe, en temps de guerre, une fois que l’armistice est signé.

11. listopadu je den pracovního volna. Slavíme den, kdy bylo uzavřeno v r. 1918 příměří, které ukončilo boje první světové války. Ve městech a vesnicích, u pomníků zemřelých, se budou konat pietní akce na počest padlých vojáků.
Následující video ti vysvětlí, co se odehrává, když je v době války podepsáno příměří.

TRANSCRIPTION :

À quoi ça sert ?
Ça veut dire quoi ça ?
Pourquoi c’est comme ça ?
C’est où ?
C’est qui lui ?
Un jour – une question

C’est quoi l’Armistice de 1918 ?

Un armistice est un accord conclu entre des pays ennemis pour arrêter des combats en attendant la signature d‘un traité de paix.

L’Armistice du 11 novembre 1918 met fin aux combats en France et en Belgique. Il est signé entre l’Allemagne, le pays vaincu, et la France, la Grande Bretagne et les États-Unis, les pays vainqueurs appelés les Alliés.

Le lundi 11 novembre 1918 à 11 heures la bonne nouvelle se répand au front comme à l’arrière. C’est la joie et le soulagement. C’est aussi le chagrin et le deuil car dans toutes les familles il y a eu des morts.

Mais pourquoi cet armistice donne-t-il un grand espoir de paix appelée Grande guerre?
La guerre de 1914-1918 marque un tournant dans l’histoire de l’humanité. Le bilan est lourd : 15 à 20 millions de morts. Jamais une guerre n’a fait tant de victimes en si peu de temps.

En hommage aux soldats, des milliers de monuments aux morts sont édifiées dans les villes et les villages. Après l’enfer vécu cette guerre n’est peut être que la Der des Ders*). Tous rêvent d’une paix durable.

Le 28 juin 1919, après 8 mois de négociation, le traité de Versailles met fin à la première guerre mondiale.
Ce traité de paix redessinent la carte de l’Europe. L’Allemagne, désignée comme responsable, doivent payer les dégâts causés par la guerre. La Société des Nations voit le jour pour veiller à la paix dans le monde. En 1946 elle deviendra l’ONU.

Tu poses tes questions, nous, on y répond.

PŘEPIS:

K čemu to slouží ?
Co to znamená?
Proč je to takhle?
Kde to je?
Kdo to je?
Jeden den – jedna otázka

Co je to Příměří roku 1918 ?

Slovo příměří označuje dohodu uzavřenou mezi nepřátelskými zeměmi za účelem zastavení bojů do doby, než bude podepsána mírová smlouva.

Příměří z 11. listopadu 1918 ukončuje boje ve Francii a v Belgii. Bylo podepsáno mezi poraženým Německem a vítěznými zeměmi, nazývanými Spojenci, tedy Francií, Velkou Británií a Spojenými státy.

V pondělí 11. listopadu 1918 v 11 hodin se ta dobrá zpráva šíří na frontě stejně jako v zázemí. Je to radost a úleva. Je to ale také zármutek a žal, neboť v každé rodině byli mrtví.

Proč ale toto příměří dává velkou naději na mír po zmiňované Velké válce?
Válka z let 1914-1918 znamená přelom v lidské historii. Její bilance je tíživá, protože čítá 15 až 20 milionů mrtvých. Žádná válka do té doby si nevyžádala tolik obětí v tak krátkém čase.

Ve městech a vesnicích byly postaveny tisíce pomníků na počest zemřelých vojáků. Po prožitém pekle byla tato válka snad poslední z posledních. Všichni sní o trvalém míru.

28. června 1919, po 8 měsících vyjednávání, ukončuje první světovou válkou Versailleský mír.
Tato smlouva přepisuje mapu Evropy. Německo, které je označeno jako zodpovědné, musí platit škody způsobené válkou. Rodí se Společnost národů, která má dohlížet na mír ve světě. V roce 1946 se pak proměňuje na OSN.

Polož nám své otázky a my na ně odpovíme.

Source : 1jour1actu.com

*) Výraz La Der des Ders vznikl v návaznosti na první světovou válku a znamená „poslední z posledních (válek)“ – «dernière des dernières (guerres)». Šířeji pak označuje vojáka, který bojoval v 1. světové válce: «Le der des ders».

Zdroj: Wikipedia