Před pár dny jsem se s vámi podělila o svůj nový objev v podobě detektivní série « Le Talisman Brisé » z produkce Radio France Internationale. Jedná se o příběh zpracovaný do série podcastů, z nějž největší užitek budou mít začátečníci. Úvod k celé sérii najdete na blogu tady → .

Dnes se pustíme do první epizody prvního dějství, nazvaného « Le rapt du professeur Omar », neboli „Únos profesora Omara“. Přibližme si nejprve situaci, ve které se ocitají hlavní postavy:

INTRODUCTION

Kwamé est jardinier à Gorom-Gorom, au Burkina Faso. Son patron, le professeur Omar Sékou, est enlevé sous ses yeux. Dans la bagarre, son talisman se brise. Kwamé part à la recherche d’Omar, qui travaillait à faire reverdir le désert. Qui l’a kidnappé ? Cet enlèvement et cet étrange talisman ont-ils un rapport avec le conte de la tante de Kwamé ?

« Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. Il veut reverdir. Un jour, un homme viendra. Il redonnera vie à l’herbe et aux arbres… »

ÚVOD

Kwamé je zahradník v Gorom-Gorom, v Burkině Faso. Jeho nadřízený, profesor Omar Sékou, je před jeho očima unesen. Při nastalém zmatku se rozbije profesorův talisman. Kwamé se vydává hledat Omara, který dosud pracoval na ozelenění pouště. Kdo jej unesl? Má tento únos a ten zvláštní talisman nějaký vztah k báchorkou Kwamého tety?

“Slyš ten vítr, to pláče Sahara. Chce se znovu zazelenat. Jednoho dne přijde člověk a navrátí život rostlinám a stromům…”

A nyní už se pouštíme do první kapitoly, nazvané…

Vous n’êtes pas le professeur Aboubakari ?

Kwamé est jardinier au Centre de recherche agronomique de Gorom-Gorom. Son patron, le professeur Omar, est enlevé sous ses yeux par un petit groupe de ravisseurs, dirigé par un faux professeur. Omar a juste le temps de laisser tomber son ordinateur de poche. Kwamé retrouve aussi par terre son talisman mais celui-ci est brisé. On y lit une étrange inscription :
« Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure ».

Vy nejste profesor Aboubakari?

Kwamé je zahradník zemědělského výzkumného centra v Gorom-Gorom. Jeho nadřízený, profesor Omar, je před jeho zraky unesen malou skupinou únosců, řízenou falešným profesorem. Omar má čas pouze na to, aby na místě zanechal svůj kapesní počítač. Kwamé na zemi najde rovněž jeho amulet, ale ten je rozbitý. Dá se na něm přečíst podivný nápis:
“Slyš ten vítr, to pláče Sahara”.

SITUATION 1

Jardin du Centre de recherche, Kwamé sifflote en travaillant.

Fendjougou : Bonjour.
Ravisseur 2 : Bonjour.
Kwamé : Bonjour…
Seydou : Messieurs ?
Fendjougou : Nous avons rendez-vous avec le professeur Omar.
Seydou : Le Professeur Omar ? Signez ici, s’il vous plaît…
Kwamé : Hmm… Strange… At this time of the day…
Seydou : Voilà. Merci… Il est là-bas, dans le jardin.
Fendjougou : Merci.
Kwamé : Ah… never mind…
Fendjougou : Professeur Omar ? Bonjour.
Pr Omar : Bonjour. Vous êtes… ?
Fendjougou : Je suis le professeur Aboubakari.
Pr Omar : Enchanté, professeur.
Fendjougou : Nous avons rendez-vous…
Pr Omar : Excusez-moi ?!
Ravisseur 2 : C’est par là !
Pr Omar : Je ne comprends pas !
Ravisseur 2 : Allez ! Par là !
Kwamé : Hey… what’s going on over there?
Pr Omar : Mais qui êtes-vous ? Vous n’êtes pas le professeur Aboubakari?!
Fendjougou : Non, monsieur Omar… je ne suis pas le professeur Aboubakari !
Kwamé : There seems to be a problem…

SITUATION 2

Toujours dans le jardin du Centre de recherche

Pr Omar : Je… je ne comprends pas ! Vous n’êtes pas le professeur…
Ravisseur 2 : Par là !
Pr Omar : Non, non, je ne suis pas d’accord ! Enfin ! Lâchez-moi ! lâchez…
Ravisseur 2 : Allez !
Kwamé : Hey! Hey! But what’s going on here? Hey! Professor!
Pr Omar : Kwamé ! L’acacia ! Là-bas ! L’aca…
Ravisseur 2 : Ça suffit Omar, sinon…
Kwamé : Professor Omar! Professor! No! Stop! Hey stop! Professor Omar!
Kwamé : What’s this!? Professor Omar’s talisman!? His lucky charm! But what’s all this writing? « sestlesaharakwiploor » ???

CONCLUSION

Kwamé : What’s this?
Ordinateur : « Vous avez un nouveau message »
Kwamé : Professor’s pocket computer?! Clever man! This computer will put me on the track of the professor and his broken talisman.

SITUACE 1

Zahrada Výzkumného centra, Kwamé pracuje a přitom si pohvizduje.

Fendjougou: Dobrý den.
Únosce 2: Dobrý den.
Kwamé: Dobrý den…
Seydou: Pánové?
Fendjougou : Máme schůzku s profesorem Omarem.
.
Seydou:
S profesorem Omarem ? Podepište se sem, prosím…
Kwamé: Hmm… Divné… V téhle denní době…
Seydou: Tady. Děkuji… Je tamhle, v zahradě.
Fendjougou: Díky.
Kwamé: Ach… nevadí…
Fendjougou: Profesor Omar? Dobrý den.
Pr Omar: Dobrý den. Vy jste…?
Fendjougou: Já jsem profesor Aboubakari.
Pr Omar: Těší mě, profesore.
Fendjougou: Máme schůzku…
Pr Omar: Promiňte?!
Únosce 2: Je to tudy!
Pr Omar: Nerozumím!
Únosce 2: Běžte! Tudy!
Kwamé: Hej… co se to tam děje?
Pr Omar: Ale kdo jste? Vy nejste profesor Aboubakari ?!
.
Fendjougou:
Ne, pane Omare… já nejsem profesor Aboubakari!.
Kwamé:
Zdá se, že tu máme problém…

SITUACE 2

Stále v zahradě Výzkumného centra

Pr Omar: Já… nerozumím! Vy nejste profesor…
.
Únosce 2:
Tudy!
Pr Omar: Ne, ne, nesouhlasím! Pusťte mě! Konečně mě pusťte!
Únosce 2: Běžte!
Kwamé: Hej! Hej! Ale co se to děje? Hej! Profesore!
.
Pr Omar:
Kwamé ! Akát! Támhle! Aká…
Únosce 2: To stačí, Omare, jinak…
Kwamé: Profesore Omare! Profesore! Ne! Zastavte! Hej, stop! Profesore Omare!
Kwamé: Co je tohle!? Talisman profesora Omara!? Jeho amulet pro štěstí! Ale co je to na něm napsáno? „sestlesaharakwiploor“ ???

ZÁVĚR

Kwamé: Co je to?
Počítač: „Máte jednu novou zprávu.“
Kwamé: Profesorův kapesní počítač?! Chytrý muž! Tenhle počítač mě přivede na stopu profesora a jeho rozbitého talismanu.

Stáhněte si přepis a překlad epizody také ve formátu pdf →. V dokumentu najdete také slovní zásobu.
A to není vše. Na webu RFI → si můžete ověřit své porozumění v sérii drobných cvičení, která se vztahují k tomuto dílu.