Rozhlasová stanice RFI patří k těm francouzským (či lépe frankofonním) médiím, které vedle standardního vysílání myslí i na ty, kdo se francouzsky teprve učí. Podobně jako televize TV5MONDE i RFI má svou sekci « Apprendre et enseigner le français », kde je možné najít  spoustu podcastů určených pro studenty všech jazykových úrovní. 

Schválně se podívejte na webové stránky. V levém menu si můžete vybírat jak podle tématických okruhů, tak také podle vaší jazykové úrovně.

Mě osobně zaujala série z jara letošního roku nazvaná « Le Talisman Brisé » neboli “Rozbitý amulet”. Jde vlastně o detektivku, jejíž příběh se odvíjí od úvodní dramatické zápletky. Staneme se svědky únosu věhlasného profesora, známého tím, že zkoumá, jak je možné obnovit zeleň na vyprahlé Sahaře. Kdo si objednal jeho únos? Za jakým účelem? A podaří se profesora vypátrat?

Celkově je série rozvržena do 25 epizod, cílí na úplné začátečníky a výhodu mají ti, kdo umí alespoň jakž takž anglicky. Právě angličtina totiž slouží k vysvětlení všeho, co je těžké objasnit francouzsky. Na konci každé epizody najdete online cvičení, kde můžete prověřit své znalosti a porozumění.

Dnes vám nabídnu vyprávění, jakýsi mytologický příběh, který stojí v pozadí samotných událostí.

Na konci příspěvku si můžete stáhnout nahrávku i přepis ve formátu pdf.

TRANSCRIPTION :

Écoutez le conte qui guide le héros. Écoute le vent : c’est le Sahara qui pleure. Il attend l’homme juste et bon, qui le fera reverdir.

Le jour où le Sahara reverdira

Écoute le vent, c’est le Sahara qui pleure. Il veut reverdir.

Le Sahara n’a pas toujours été un désert : c’était un beau pays vert.
Les habitants respectaient la nature et vivaient heureux.
Ils allaient à la chasse, élevaient du bétail et cultivaient la terre.
Ils aimaient leur pays et leur pays les aimait.

Le malheur s’installa avec l’arrivée d’hommes cupides.
.
Ces hommes ne recherchaient pas le bonheur, mais la richesse.
Rien ne les satisfaisait, ils en voulaient toujours plus.
À la chasse, ils tuaient les animaux – non pas pour se nourrir, mais pour montrer leur adresse.
Ils abattaient les forêts – non pas pour se protéger de la pluie ou du soleil, mais pour se construire des palais.
Les pratiques de ces hommes cupides avaient blessé le Sahara.

Il décida de devenir un désert.
Cependant, des habitants restèrent parce qu’ils l’aimaient.
Le Sahara fut touché. Pour les remercier de leur amour, il leur donna quelques oasis et les rives du grand fleuve Niger.
Depuis, il est triste.

Écoute le vent : c’est le Sahara qui pleure. Il veut reverdir.
Un jour, il demanda à un sage comment retrouver l’harmonie des temps anciens.
Le sage dit : « Recherche la compagnie d’hommes justes et bons, respectueux de la nature. »
Il ajouta : « Un jour, un homme viendra. Il veut rendre la vie aux herbes et aux arbres qui poussaient ici même dans les époques lointaines. Il est juste et bon. Il consacre sa vie aux plantes. Mais pour retrouver le paradis perdu, il faudra qu’il triomphe des hommes cupides.
Ce sera très difficile. Heureusement un fidèle serviteur l’aidera à surmonter les obstacles et à vaincre ses ennemis. Cet homme possède les graines qui te feront reverdir. »

Écoute le vent : c’est le Sahara qui pleure. Il attend l’homme juste et bon, qui le fera reverdir.
Plus on respecte la nature, plus on l’aime, plus vite le désert reverdira.

VOCABULAIRE :

conte, m
désert, m
vent, m
pleurer
reverdir
se briser
herbe, f
arbre, m

PŘEPIS:

Poslechněte si příběh, který hrdinu vede. Slyš ten vítr: to pláče Sahara. Čeká na dobrého a spravedlivého člověka, který jí dá znovu se zazelenat.

Ten den, kdy se Sahara znovu zazelená

Slyš ten vítr, to pláče Sahara. Chce se znovu oživit zelení.

Sahara nebyla vždy pouští. Byla krásnou zelenou zemí.
.
Její obyvatelé respektovali přírodu a žili šťastně.
.
Chodili na lov, chovali dobytek a starali se o půdu.
.
Milovali svou zemi a ona milovala je.
.
S příchodem  nenasytných lidí se tu však zabydlelo neštěstí.
Byli to lidé, kteří nepátrali po štěstí, ale po bohatství.
.
Nic je neuspokojovalo, chtěli stále víc.
Zabíjeli zvířata na lovu, ale ne proto, aby se nasytili, ale aby ukazovali svou vychytralost.
Káceli lesy, ale ne proto, aby se chránili před deštěm nebo před sluncem, ale aby si stavěli paláce.
Chování těchto lačných lidí Saharu zraňovalo.

.
A rozhodla se změnit v poušť.
Její obyvatelé tu však přesto zůstali, protože ji milovali.
.
To Saharu to dojalo. A tak, aby jim poděkovala za jejich lásku, dala jim několik oáz a břehy velké řeky Niger.
.
Od té doby je smutná

Slyš ten vítr, to pláče Sahara. Chce se znovu zelenat.
.
Jednoho dne se zeptala mudrce, jak znovu nalézt harmonii, kterou znala v těch starých dobách.
A mudrc pravil: “Vyhledávej společnost spravedlivých a dobrých lidí, takových, kteří budou mít úctu k přírodě.”
A dodal: “Jednoho dne přijde muž, který bude chtít vrátit život bylinám a stromům, jež zde rostly už za dávných časů. Je to muž dobrý a spravedlivý. Rostlinám věnuje svůj život. Ale proto, aby znovu objevil ztracený ráj, bude muset přemoci nenasytné lidi.
.
Bude to velmi obtížné. Jeho věrný služebník mu však naštěstí pomůže překonat překážky a zvítězit nad jeho nepřáteli. Tento muž vlastní semena, která ti dají znovu se odít zelení.”

Slyš ten vítr, to pláče Sahara. Čeká na dobrého a spravedlivého člověka, který jí dá znovu se zazelenat.
Čím více respektujeme přírodu, čím více ji milujeme, tím rychleji poušť znovu nabývá svou zelenou sílu.

SLOVNÍK :

povídka, příběh
poušť
vítr
plakat
znovu zazelenat
rozbít se, zlomit se
rostlina
strom

Audio si můžete stáhnout zde. → Přepis a překlad stáhnete ve formátu pdf tady. →
V dalším pdf pak najdete úvod do celé série. →