Věřím, že i vy při návštěvě francouzského pekařství jen těžko odoláváte, abyste si neodnesli hned plnou krabici dobrot, které se na vás smějí za vitrínou. Musím přiznat, že pro mě je dostatečným pokušením už jen video, které vám dnes posílám.

Při krátké návštěvě rodinného pekařství v Cornebarrieu poblíž jihofrancouzského Toulouse uslyšíte typické fráze, které zaznívají u všech nákupů. A nejen to. Zároveň máte možnost na vlastní oči poznat nejtypičtější francouzské pečivo a zákusky. Níže pod videem najdete přepis, který si můžete stáhnout i ve formátu PDF. 

On y va?

TRANSCRIPTION :

À LA BOULANGERIE

Voici une boulangerie française artisanale. Artisanale signifie que le boulanger fait son pain lui-même. Ce n’est pas une chaîne. Aujourd’hui nous sommes à Cornebarrieu dans le sud-ouest de la France. Sébastien est boulanger-pâtissier, mais il est aussi chocolatier. La semaine prochaine, sa femme Corinne et lui seront très occupés à fabriquer leur chocolat pour les fêtes de Pâques. Aujourd’hui, vous allez découvrir leur boutique.

Madame : Bonjour, Madame.
Boulangère : Bonjour, Madame. Vous désirez ?
Madame :  Je voudrais une flûte, s’il vous plaît.
Boulangère : Voilà. Et avec ceci ?
Madame :  Je vais prendre un croissant au beurre et deux chocolatines, s’il vous plaît.
Boulangère : Voici. Ce sera tout ?
Madame :  Non. Vous avez des tartes ?
Boulangère : Citron meringuée ou abricot.

Madame : Une tarte au citron meringuée s’il vous plaît.
Boulangère : Voilà. Autre chose ?
Madame : Je voudrais un millefeuille.
Boulangère : Voilà. Ce sera tout ?
Madame : Oui. C’est combien ?
Boulangère : Vingt-neuf euros soixante.
Madame : Vingt-neuf euros soixante. Par carte. Voilà.
Boulangère : Merci. Voilà. Votre code s’il vous plaît.
Madame :  Voilà.
Boulangère : Merci. Et voici.
Madame : Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt !
Boulangère : Au revoir. Et bonne journée !
Madame :  Au revoir.

Mademoiselle: Bonjour.
Boulangère : Bonjour, Mademoiselle. Vous désirez ?
Mademoiselle: Je voudrais une baguette saucisson, s’il vous plaît.
Boulangère : Et avec ceci ?
Mademoiselle: Je voudrais un pain aux raisins, deux pains au chocolat, un pain au lait et une brioche.
Boulangère : Ce sera tout ?
Mademoiselle : Non, je voudrais aussi une tarte au citron et un éclair au chocolat, s’il vous plaît.
Boulangère : Voici. Autre chose encore ?
Mademoiselle: Oui, je vais prendre une religieuse et un versaille.
Boulangère : Autre chose encore ?
Mademoiselle: Non, c’est tout. Merci. C’est combien ?
Boulangère :   Seize euros.
Mademoiselle : Tenez.
Boulangère : Merci. Voilà la monnaie.
Mademoiselle : Merci et au revoir.
Boulangère : Au revoir. Et à bientôt !

Et voilà. Notre émission à la boulangerie se termine. J’espère que ça vous aura plu. Pour les plus courageux d’entre vous n’hésitez pas à cliquer à lien qui s’affiche; vous aurez plein d’informations supplémentaires et pour les autres je hâte de vous retrouver sur mon site, sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et j’attends vos pouces bleus ! Au revoir !

PŘEPIS:

V PEKAŘSTVÍ

Podívejme se do francouzského řemeslného pekařství. Řemeslné znamená, že pekař vyrábí své pečivo sám. Nejedná se o řetězec. Dnes jsme v Cornebarrieu na jihozápadě Francie. Sébastien je pekař-cukrář, ale také výrobce čokolády. Příští týden je spolu s jeho ženou čeká spousta práce. Mají totiž za úkol vyrobit čokoládu na velikonoční svátky.
Dnes se seznámíte s jejich obchůdkem.

Paní: Dobrý den.
Pekařka: Dobrý den. Přejete si?
Paní: Chtěla bych jednu bagetu, prosím.
Pekařka: Tady je. A ještě něco?
Paní: Vezmu si jeden máslový croissant a dva čokoládové croissanty, prosím.
Pekařka: Tady. Bude to vše?
Paní: Ne. Máte dorty?
Pekařka: Citronový s bílkovým sněhem nebo meruňkový.
Paní: Jeden citronový dort s bílkovým sněhem, prosím.
Pekařka: Tady je. Ještě něco jiného?
Paní: Chtěla bych jeden millefeuille.
Pekařka: Tady. Bude to vše?
Paní: Ano. Kolik to dělá?
Pekařka: 29,60 €.
Paní: 29,60 €. Kartou. Tady.
Pekařka: Děkuji. Váš kód, prosím.
Paní: Tady.
Pekařka: Děkuji.
Paní: Děkuji pěkně. Nashledanou. Uvidíme se brzy!
Pekařka: Nashledanou. A hezký den!
Paní: Nashledanou.

Slečna: Dobrý den.
Pekařka: Dobrý den, slečno. Přejete si?
Slečna: Chtěla bych jednu salámovou bagetu,  prosím.

Pekařka: A dále?
Slečna: Chtěla bych rozinkový šnek, dva čokoládové croissanty, jednu buchtu a jednu briošku.
Pekařka: Bude to vše?
Slečna: Ne, chtěla bych ještě citrónový dort a čokoládový éclair, prosím.
Pekařka: Tady to je. Ještě něco dalšího?
Slečna: Ano, vezmu si jednu religieuse a jeden versaille.

Pekařka: Ještě něco dalšího?
Slečna: Ne, to je všechno. Děkuji. Kolik to bude?
Pekařka: 16 €.
Slečna: Zde, prosím.
Pekařka: Děkuji. A tady máte drobné nazpět.
Slečna: Děkuji a na shledanou.
Pekařka: Nashledanou brzy!

A je to. Naše video z pekařství končí.
Doufám, že se vám bude líbit. Nejodvážnějším z vás doporučuji kliknout na přiložený odkaz, kde najdete spoustu informací navíc. Na vás ostatní se těším na svém webu a na sociálních sítích. Objímám vás a čekám na vaše modré palce!
Nashledanou!