Hned na úvod se můžete seznámit s podstatným slovíčkem z oblasti financí, kterým je «la déclaration de revenus» neboli „daňové přiznání“.

Právě kolem něj se dnešní příspěvek bude točit. V krátkém videu se dozvíte, proč se vlastně daně vybírají a k čemu slouží. Zároveň si díky předělům s otázkami ověříte, jak dobře rozumíte, o čem je řeč. Přepis videa si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Bonne chance !

TRANSCRIPTION :

À quoi ça sert ?
Ça veut dire quoi ça ?
Pourquoi c’est comme ça ?
C’est où ?
C’est qui lui ?
Un jour – une question

Pourquoi faut-il déclarer ses revenus?

Depuis quelques jours tes parents s’agitent peut-être autour d’un formulaire bleu : la déclaration de revenus. Les revenus, c’est principalement l’argent qu’on gagne en travaillant. Mais à qui faut-il déclarer cet argent et pourquoi ? À l’état. Car il faut qu’il puisse calculer le montant de l’impôt que chacun doit payer. Pas de secret pour l’état : la déclaration, c’est obligatoire.

Et oui, en fait, tout le monde ne paye pas la même somme : plus on a de revenus, plus on paye d’impôts. Et moins on en a, moins on en paye. Et si on gagne peu ou pas d’argent, on ne paye pas d’impôt du tout.

Les impôts c’est donc comme une grosse tirelire que tous les Français remplissent en fonction de leurs moyens pour se soutenir les uns les autres, être solidaire. Ils permettent à chaque enfant de bénéficier gratuitement de l’instruction scolaire par exemple et aussi grâce aux impôts on peut construire des routes, des hôpitaux, des bibliothèques. Bref, faire fonctionner tout le pays.

Tu as dû remarquer : il y a plein de petites casses sur le formulaire de déclaration de revenus. Tout ça, c’est pour noter plein de chiffres, car on peut payer un peu moins d’impôts si on élève des enfants ou si on donne de l’argent aux associations humanitaires. Tous ces calculs compliqués c’est pour qu’un impôt soit le plus juste possible.

Et attention à ceux qui essayent de tricher ! L’état sanctionne avec un redressement fiscal. Un mot compliqué – très redouté !

Tu poses tes questions ? Envoie les nous et nous, on y répond.

PŘEPIS :

K čemu to slouží ?
Co to znamená?
Proč je to takhle?
Kde to je?
Kdo to je?
Jeden den – jedna otázka

Proč musíme podávat daňové přiznání?

Už několik dní možná tvoji rodiče poletují kolem jednoho modrého formuláře – daňového přiznání. Příjmy v daňovém přiznání jsou v podstatě peníze, které lidé vydělávají, když pracují. Ale proč a komu se musí příjmy přiznávat? Státu. Neboť je třeba, aby ten mohl vypočítat výši daní, kterou každý musí zaplatit. Pro stát tady neexistuje tajemství – daňové přiznání je povinné.

Ale vlastně, všichni neplatí stejně vysoké daně: čím víc máme příjmů, tím vyšší daně platíme. A čím méně jich máme, tím menší jsou i naše daně. A pokud vyděláváme málo nebo vůbec, neplatíme žádné.

Daně jsou tedy jako taková velká kasička, kterou všichni Francouzi plní podle toho, jaké má kdo z nich příjmy, proto, aby se vzájemně podporovali. Neboli aby byli solidární. Daně umožňují, aby každé dítě mohlo například využívat bezplatného vzdělávání. Díky daním se také mohou stavět silnice, nemocnice, knihovny. Krátce, umožnit, aby celá země fungovala.

.
Určitě sis všiml, že na formuláři je spousta malých kolonek. Je to proto, aby se sem mohlo zaznamenat plno číslic. Totiž, když někdo vychovává děti nebo když podporuje humanitární organizace, může platit nižší daně. Všechny tyto složité výpočty mají docílit toho, aby daně byly co možná nejspravedlivější.

.
A pozor na ty, kdo se pokusí podvádět! Stát je postihne daňovým narovnáním. Je to slovo komplikované, ale velmi obávané.

Máš otázky? Pošli nám je a my na ně odpovíme.

Na závěr se podívejte na video vcelku. Pod ním najdete i správné odpovědi na otázky z prvního videa. A pokud chcete, stáhněte si  přepis ve formátu PDF.

QUESTIONS & RÉPONSES :

1. Les revenus, qu’est-ce que c’est? Donnez une définition :
Les revenus, c’est l’argent qu’on gagne quand on travaille.

2. Peut-on ne pas déclarer ses impôts ?
Non, la déclaration de revenus, c’est obligatoire.

3. Est-ce que tout le monde paye les mêmes impôts ? Qui paye le plus d’impôts ? Qui ne paye pas du tout d’impôts ?
Non.  Plus on a de revenus, plus on paye d’impôts. Et moins on en a, moins on en paye. Si on gagne peu ou pas d’argent, on ne paye pas d’impôt du tout.

4. Pourquoi paye-t-on des impôts? Donnez des exemples précis de ce que l’Etat peut faire avec l’argent des impôts:
Pour que l’État puisse assurer certains services pour les habitants. Il construit des routes, des hôpitaux, des bibliothèques, les enfants peuvent bénéficier de l’instruction scolaire gratuite.

5. Pour quelles raisons peut-on payer moins d’impôts? Donnez deux exemples précis.
Si on élève des enfants ou si on donne de l’argent aux associations humanitaires, on peut payer un peu moins d’impôts.

Vous en voulez encore plus ?

COMMENTAIRE :

Chaque année, les Français partagent une même occupation : remplir leur déclaration de revenus. Il s’agit d’un formulaire officiel, envoyé par l’État, à toutes les personnes habitants sur le territoire national.

Celles-ci doivent y déclarer leurs revenus, c’est-à-dire l’argent qu’elles ont gagné l’année précédente.

La déclaration des revenus est obligatoire depuis 1914. À pâtir de cette déclaration, l’État calcule ce que chaque Français va devoir verser : c’est l’impôt.

POURQUOI DOIT-ON DÉCLARER SES REVENUS ?

L’État doit fournir un certain nombre de services à la population : l’armée, la police, l’éducation des enfants, la justice, la protection de l’environnement, l’aide aux chômeurs, aux étudiants… tout cela a un coût.

Pour assurer toutes ces «missions», il prévoit un budget, dont l’argent de provient principalement des impôts.

Un pays où il n’y aurait pas d’impôt ferait que tous les services seraient privés, donc chers et difficiles d’accès pour ceux qui ont peu de moyens financiers.

DES IMPÔTS POUR TOUT LE MONDE ?

L’impôt sur le revenu est établi sur la totalité des revenus dont disposent les personnes au cours d’une année.

Les salaires, les pensions, les bénéfices industriels et commerciaux, et bien d’autres choses encore, sont soumis à l’impôt.

Mais ceux qui n’ont pas gagné d’argent ne payent pas. On dit que ces personnes sont «exonérées».

Chcete ještě něco navíc?

KOMENTÁŘ:

Každý rok Francouzi sdílejí jednu společnou starost, a tou je podání daňového přiznání. Jde o oficiální formulář, který stát adresuje všem osobám žijícím na národním území.

Obyvatelé v něm musejí přiznat své příjmy neboli peníze, které vydělali v předchozím roce.

Podání daňového přiznání je povinné od roku 1914. Na základě tohoto přiznání stát počítá výši částky, kterou každý Francouz bude muset uhradit, tedy daň.

PROČ JE NUTNÉ PODÁVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

Stát musí obyvatelům poskytnout určité služby:  jde o armádu, policii, vzdělávání dětí, zajištění spravedlnosti, ochranu životního prostředí, pomoc nezaměstnaným, studentům. A to vše něco stojí.

Aby mohl všechny tyto úkoly splnit, stanovuje si rozpočet, do nějž peníze putují právě z daní.

.
V zemi, kde by se neplatily daně, by všechny služby byly soukromé, a tedy drahé a obtížně dostupné pro ty, kdo mají málo finančních prostředků.

TÝKAJÍ SE DANĚ VŠECH?

Daně jsou stanoveny na základě celkových příjmů, kterých lidé v uplynulém roce dosáhli.

.
Daním podléhají mzdy, důchody, zisky z obchodu a průmyslu a mnoho dalších příjmů.

.
Ale ti, kdo nevydělali peníze, daně neplatí. Říká se, že jsou „zproštěni“ povinnosti platit daně.

Source: 1jour1actu.com