Často si budeme připomínat, že umění společenské konverzace tvoří absolutní základ francouzské kultury. Lidé spolu hovoří rádi, dlouho, zapáleně, okouzleně. Jsou samozřejmě i situace, kde převládne ostřejší tón, ale o těch si povíme někdy jindy. 

V každém případě vyměňovat si neustále názory na vše patří k národnímu sportu, kde vítězem je vždy ten, kdo má víc neprůstřelných argumentů – nebo komu to zkrátka rychleji mluví.

Vše ale začíná pozdravy. Tady jsou ty základní:

Source: Français interactif

EXERCICE :

Zkuste si přiřadit jednotlivé pozdravy k jejich zvukové podobě: